Faq

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak to możliwe, że BLOKTHERM® jest tak skuteczny?

Skuteczność mas izolacyjnych BLOKTHERM® jest efektem zmiany w myśleniu o problematyce izolacji. Zamiast produktów działających na zasadzie oporu cieplnego, proponujemy warstwę, która odbija promieniowanie cieplne niczym tarcza. Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych, niewidocznych dla gołego oka mikrosfer, w których wnętrzu utrzymuje się próżnia. Ich skuteczność w odbijaniu energii cieplnej sięga nawet 93%.

Do sprawnego działania masy wymagają warstwy o grubości zaledwie 0,8-1 mm. Powłoka izolacyjna jest wykonywana wewnątrz nieruchomości, dzięki czemu remont jest znacznie prostszy, a decyzja o jego przeprowadzeniu leży wyłącznie w naszych rękach. BLOKTHERM® to doskonałe rozwiązanie izolacyjne wszędzie tam, gdzie nie można się zdecydować na stosowanie zewnętrznych warstw styropianu czy wełny mineralnej. Nasze produkty odbijają ciepło tak skutecznie, że smarując nimi jedną połowę żelazka jesteśmy w stanie trzymać na niej rękę, w czasie gdy na drugiej, gorącej połowie wrze woda.

   2. Gdzie narodziła się koncepcja mas BLOKTHERM®?

Technologia mas izolacyjnych BLOKTHERM® jest wynikiem wieloletniej pracy niemieckiego zespołu chemików.

   3. Czy BLOKTHERM® jest bezpieczny dla dzieci? Jaki jest jego wpływ na środowisko?

Nasze produkty są wysoce ekologiczne i w pełni bezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Masy termoizolacyjne BLOKTHERM® zostały dopuszczone do obrotu na terenie UE w tym Polski w oparciu o przepisy określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Oznacza to, że produkty BLOKTHERM® spełniają bardzo wysokie normy bezpieczeństwa. Produkt jest wytwarzany w fabryce na terenie Czech i tam został przebadany i certyfikowany pod względem bezpieczeństwa jako nieszkodliwy, zgodnie z normą CSN 1230-1. Masy termoizolacyjne BLOKTHERM® zostały również przetestowane według następujących standardów i wytycznych: EN 12667: 2002, EN ISO 1182: 2011, EN I SO 1716: 2011, EN ISO 11 952-2, EN ISO 9239-1, EN ISO 16000-9, EN ISO 16000-10, EN ISO 1600-1611, EN 1230 -1: 2002 73 2577: 1981 2579: 1981, EN ISO7783, EN 13501-1 + A1501-1 + A1.

   4. Jaka grubość warstwy jest wymagana do skutecznego działania? Czy grubsza warstwa pozwala na osiągnięcie lepszego efektu?

Dla osiągnięcia optymalnych efektów potrzebna jest warstwa o grubości zaledwie 1 mm. W zależności od konkretnego produktu maksymalna grubość warstwy wynosi 1,5 mm (BLOKTHERM® PLUS), 2 mm (BLOKTHERM® IN) i 3 mm (BLOKTHERM®). Z uwagi na sposób działania mas izolacyjnych, dalsze pogrubianie powłoki izolacyjnej nie przekłada się na zwiększenie skuteczności jej działania.

   5. Czy BLOKTHERM® jest produktem wyłącznie izolacyjnym? A może posiada jakieś inne zastosowania i właściwości?

BLOKTHERM® to rodzina wyspecjalizowanych produktów izolacyjnych. W naszej ofercie znaleźć można rozwiązania łączące doskonałe właściwości izolacyjne z innymi cechami, np. kompletną wodoodpornością, mrozoodpornością, tolerancją dla bardzo wysokich temperatur, czy też właściwościami przeciwgrzybicznymi i anty-pleśniowymi. Dokładne informacje znaleźć można w opisach konkretnych produktów: BLOKTHERM®, BLOKTHERM® PLUS i BLOKTHERM® IN.

    6. Jak pozbyć się grzyba raz na zawsze?

Zastosowanie masy termicznej BLOKTHERM® IN jest najskuteczniejszym sposobem na pozbycie się grzyba raz na zawsze. Aby pozbyć się grzyba raz na zawsze należy usunąć przyczynę jego powstawania: wilgoć. Wilgoć powstaje na styku chłodnej, niezaizolowanej ściany z ciepłym, ogrzanym powietrzem wewnątrz pomieszczenia – podczas kontaktu występuje kondensacja pary wodnej i skraplanie się jej na ścianie. W celu usunięcia tego efektu należy zaizolować masą BLOKTHERM® CAŁĄ niedogrzaną ścianę (najczęściej jest to przegroda zewnętrzna budynku), pamiętając o 20-40 „zakładkach” na sąsiadujących ścianach. W ten sposób docieplimy pomieszczenie, sprawimy, że nasza ściana będzie o kilka stopni cieplejsza i pozbędziemy się wilgoci ze ściany. Dodatkowo, obecność środka grzybobójczego w naszej masie spowoduje likwidację istniejących wykwitów grzyba na docieplanej ścianie. Ściana pomalowana BLOKTHERM® IN zachowuje właściwości zapobiegające nawrotom grzyba przez 20-25 lat.

WAŻNE: Nałożenie BLOKTHERM® IN tylko na tę część ściany, na której widać wykwity grzyba nie usunie mostków termicznych na całej ścianie i nie zagwarantuje, że nowe wykwity nie pojawią się w innej części! Aby uzyskać pewny efekt należy zaizolować całą powierzchnię przegrody, na której występuje grzyb, pamiętając o 20-40 cm zakładkach na sąsiadujących przegrodach.

    7. W jakiej postaci i w jakich opakowaniach sprzedawany jest BLOKTHERM®?

Nasze produkty mają postać białej, plastycznej masy. By osiągnąć właściwą konsystencję konieczne jest rozcieńczenie mas wodą. Ilość wody, która należy dodać jest uzależniona od metody nakładania. Więcej o tym przeczytasz poniżej w punkcie 11 – „Jak właściwie nałożyć masę izolacyjną”.

Masy BLOKTHERM® sprzedawane są w pojemnikach o różnych objętościach (1,3,5 i 20 litrów). Wiaderka oznaczono trzema kolorami, wyróżniającymi konkretne produkty: czerwony – BLOKTHERM®; niebieski – BLOKTHERM® PLUS; pomarańczowy – BLOKTHERM® IN.

    8. Ile kosztuje BLOKTHERM®?

BLOKTHERM® to rodzina produktów o różnych cechach, w związku z czym niemożliwe jest wskazanie jednej, orientacyjnej ceny. Na jej wpływ ma także wielkość zamówienia, dlatego zachęcamy do indywidualnego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Aktualne dane kontaktowe polskiego dystrybutora znaleźć można tutaj.

    9. Jaka jest wydajność mas BLOKTHERM®?

Jest to uzależnione od rodzaju i stanu izolowanej powierzchni, a także umiejętności osoby lub osób nakładających masę. Przyjmuje się, że 1 litr masy BLOKTHERM® pozwala na wykonanie od 1-2m² warstwy izolacyjnej, niezależnie od wybranej metody aplikacji.

  10. Na jakiego rodzaju powierzchniach można stosować masy BLOKTHERM®?

BLOKTHERM® może być nałożony na tapety (tak papierowe, jak i zmywalne), terakoty, okładziny, płyty OSB, płyty gipsowo-kartonowe, pvc, drewno, powierzchnie metalowe, ceramiczne.

    11. Jak właściwie przygotować powierzchnię przed zastosowaniem masy izolacyjnej?

BLOKTHERM® nie może być nakładany na powierzchnie tłuste, wilgotne, pokryte pyłem lub innymi zabrudzeniami, w tym także pleśnią. Bardzo ważne są przyczepność i dobre związanie z podłożem obecnej warstwy wykończeniowej. Powłoki starych, złuszczonych i spękanych farb (także aluminiowych) lub tapet należy usunąć do twardego gruntu. Równe, relatywnie świeżo malowane powierzchnie można jedynie przetrzeć papierem ściernym dla uzyskania lepszej przyczepności. Miejsca dotknięte problemem pleśni muszą zostać oczyszczone i dokładnie wymyte. Nim rozpoczniemy nakładanie mas BLOKTHERM® konieczne będzie wyrównanie podkładu – w przypadku większych nierówności zaleca się skorzystanie z masy tynkarskiej lub kitu, a następnie położenie podkładu penetracyjnego i zagruntowanie gruntem BLOKTHERM®. Podobnie należy postępować przy powierzchniach świeżo otynkowanych, a także płytach gipsowych, płytach OSB. W łączenia płyt należy wkleić taśmy wzmacniające. W przypadku powierzchni metalowych konieczne będzie uprzednie oczyszczenie z korozji i pomalowanie farbą podkładową. Masy BLOKTHERM® mogą być nakładane wyłącznie na suche powierzchnie.

    12. Jak właściwie nałożyć masę izolacyjną?

By osiągnąć optymalny efekt, warstwą mas izolacyjnych BLOKTHERM® powinniśmy pokryć wszystkie ściany zewnętrzne ocieplanej nieruchomości (od wewnątrz). Przed rozpoczęciem nakładania masę należy wymieszać – dokładnie, ale powoli, by nie nastąpiło rozwarstwienie jej struktury. Najlepiej stosować do tego celu mieszadło niskoobrotowe o prędkości nie większej niż 270-300 obrotów/ minutę. Alternatywnie można wykorzystać wiertarkę lub wkrętarkę posiadającą funkcję niskich obrotów z zamontowanym mieszadełkiem. Po wymieszaniu należy oskrobać ścianki pojemnika, w którym masa jest mieszana używając drewnianej szpachli, a następnie wymieszać ponownie. Warstwę masy BLOKTHERM® można rozprowadzić za pośrednictwem jednej z trzech podstawowych metod:

Nakładanie nierdzewną szpachlą

Właściwe narzędzie to paca z zębem ok. 4 mm. W razie potrzeby masę można rozrzedzać wodą. Właściwe proporcje to ok. 40 ml wody na 1 l masy. Ilość wody nie ma znaczenia technologicznego, jest powiązana wyłącznie z wygodą nakładania. Wysoka chłonność powierzchni może wymusić stosowanie większej ilości wody (np. płyty G-K wymagają nieco gęstszej masy, zaś tynk wapienny nieco rzadszej). Lepiej jednak dodać jej na początku mniej, niż więcej. Masę nakładamy aż do powstania warstwy o grubości 0,8-1 mm – jej grubość można sprawdzić wykonując w kilku miejscach rysę bagnecikiem suwmiarki. Przed nałożeniem drugiej warstwy konieczne będzie zwilżenie pierwszej wodą – zapobiega to wchłanianiu przez masę cieczy na dalszym etapie pracy. Nakładając drugą warstwę skupiamy się przede wszystkim na wypełnianiu otworów i nierówności – jeśli za pierwszym razem udało się osiągnąć wymaganą grubość, zwiększanie jej nie jest już koniecznie. 1 mm masy BLOKTHERM® wystarcza do zapewnienia skutecznej izolacji, ale niedokładnie nałożona warstwa będzie skutkowała stratami energetycznymi. Powłokę BLOKTHERM® można wygładzić stosując papier ścierny (granulacja 300-600 – im większa, tym gładsza będzie powierzchnia).

WAŻNE: po naniesieniu masy na powierzchnię w miejscach, w których łączy się ona z innymi (rogi, wnęki okienne itp. itd.) należy wykonać zakładkę o szerokości 20-40 cm. Zapobiega to powstawaniu mostków termicznych.

Nakładanie wałkiem malarskim

Optymalną metodą nakładania mas BLOKTHERM® jest szpachla. Wałek malarski nadaje warstwie izolacyjnej charakterystyczną strukturę. Stosując go nie unikniemy też pozostawienia widocznych poprawek, a dodatkowo cały proces staje się bardziej czasochłonny. Jeśli mimo to zdecydujemy się wykorzystać właśnie tę metodę, zaleca się wybranie wałka wykonanego ze strukturalnej gumy piankowej. Także w tym przypadku konieczne będzie rozcieńczenie masy wodą – właściwe proporcje to 60 ml wody na 1 l masy. Ilość wody nie ma znaczenia technologicznego, jest powiązana wyłącznie z wygodą nakładania. Wysoka chłonność powierzchni może wymusić stosowanie większej ilości wody (np. płyty G-K wymagają nieco gęstszej masy, zaś tynk wapienny nieco rzadszej). Lepiej jednak dodać jej na początku mniej, niż więcej. Czym bardziej rozcieńczona masa, tym warstwa będzie miększa i bardziej płaska. BLOKTHERM® nakładamy aż do powstania powłoki grubej na ok. 1 mm. Jednokrotne nałożenie masy BLOKTHERM® wałkiem tworzy powłokę o grubości około 0,2-0,4 mm – jej grubość można sprawdzić wykonując w kilku miejscach rysę bagnecikiem suwmiarki. W celu osiągnięcia gładszej powierzchni po około 10 minutach od nałożenia warstwy można wykonać szybkie pociągnięcia zwilżonym wodą wałkiem – nie za mocno jednak, by nie uszkodzić nałożonej powłoki. Po zaschnięciu warstwę można wyrównać papierem ściernym o granulacji 300-600 – im większa, tym powierzchnia będzie bardziej płaska. Należy pamiętać o ponownym wypełnieniu ubytków, w celu uniknięcia powstania mostków termicznych. Absolutnie nie należy szlifować powierzchni urządzeniami mechanicznymi.

WAŻNE: po naniesieniu masy na powierzchnię w miejscach, w których łączy się ona z innymi (rogi, wnęki okienne itp. itd.) należy wykonać zakładkę o szerokości 20-40 cm. Zapobiega to powstawaniu mostków termicznych.

Nakładanie metodą natryskową

Przy korzystaniu z metody natryskowej konieczne jest uprzednie wyrównanie pokrywanej powierzchni, tak, by nie występowały na niej nierówności o rozmiarze powyżej 1 mm – zapobiega to powstawaniu mostków termicznych. Tam gdzie to koniecznie zaleca się stosowanie masy samopoziomującej. Przed rozpoczęciem pracy BLOKTHERM® należy rozcieńczyć – właściwa ilość wody to ok. 0,5-0,8 l na 5 l masy. Ilość wody nie ma znaczenia technologicznego, jest powiązana wyłącznie z wygodą nakładania i wymogami sprzętu. Przy pracy należy stosować kompresor o wydajności 270 l na minutę i ciśnienie nie większe niż 4 bary. Do osiągnięcia efektu skutecznej izolacji najczęściej konieczne będą 2-3 warstwy.

    13. Jakie wykończenia są możliwe na powierzchni pokrytej masą BLOKTHERM®? Jak właściwie przeprowadzić tego typu prace?

Po właściwym nałożeniu masa BLOKTHERM® tworzy gładką, białą powierzchnię przypominającą wyglądem gładź gipsową. Może być ona naprawiana bez pozostawiania śladów i nie osadza się na niej kurz. Powierzchnię tę możemy wykończyć w zasadzie w dowolny sposób: pokryć farbą, tapetami, panelami, boazeria, drewnem, wykładzinami lub też płytkami. Warstwa BLOKTHERM® nie traci właściwości izolacyjnych, gdy jest zakryta przez inną substancję. W przypadku malowania zaleca się wykorzystanie farb akrylowych. Płytki ceramiczne muszą być nałożone na stwardniałą warstwę. Przed rozpoczęciem prac konieczne będzie także zagruntowanie powierzchni.

    14. W jakiej temperaturze najlepiej nakładać BLOKTHERM®?

Optymalnie prace powinny być prowadzone w temperaturze pomiędzy 5, a 60 °C.

    15. Czy BLOKTHERM® można stosować także na zewnątrz?

Masy BLOKTHERM® są przeznaczone do stosowania  przede wszystkim we wnętrzach. Wyspecjalizowane produkty naszej firmy (np. BLOKTHERM® PLUS) nadają się także do zabezpieczania elementów instalacji lub budowy (beton, metal) na otwartych przestrzeniach.

    16. Jaki jest czas schnięcia i twardnienia masy? Jaka jest jej trwałość?

Zależy to w dużej mierze od temperatury powietrza, wilgotności oraz stanu podłoża. Średni czas schnięcia to 12 godzin. By masa mogła osiągnąć deklarowane, optymalne właściwości musi jednak minąć około 14 dni – dopiero po takim czasie warstwa izolacyjna w pełni się utwardza i obniżają się jej właściwości chłonne. Masy izolacyjne BLOKTHERM® zachowują trwałość przez minimum 15 lat.

    17. W jakich warunkach BLOKTHERM® powinien być przechowywany i przewożony?

Masy izolacyjne BLOKTHERM® powinny być przechowywane w temperaturze w przedziale pomiędzy +5, a 25 °C, z dala od promieni słonecznych i zabezpieczone przed działaniem skrajnie wysokich lub niskich temperatur – należy bezwzględnie chronić BLOKTHERM®  przed zamarznięciem. Gwarancja używalności produktów naszej firmy wynosi 2 lata, pod warunkiem nie naruszania oryginalnych opakowań. Po ich otwarciu masa powinna być wykorzystana możliwie jak najszybciej.